درمان

درمان اعتیاد توسط داروی گیاهی ایرانیان
  • درمان اعتیاد توسط داروی گیاهی ایرانیان
  •                                   دارو گیاهی ایرانیان                                   ترک اعتیاد تضمینی                 (تریاک،شیره،هروئین،کراک متادون وترامادول)                                      ___________________________________ هنگام درمان اثری ازدرد،خماری،رعشه،خمیازه، عرق سرد ، بداخلاقی                          ،بیحالی و کم حوصلگی وجودندارد. درمان بصورت سرپایی و پنهانی انجام میشود ونیازی به بستری شدن                                                  نیست. وزن ازدست رفته وچهره پریشان بیمار, طی چند روز بازسازی میشود. این دارواعتیادآورنبوده ودرترکیبات آن هیچگونه موادشیمیایی،مرفین یا مشتقات آن وجود ندارد.وبعداز۷۲ساعت از شروع مصرف این                            دارو    تست اعتیاد بیمار منفی می‌باشد. این دارو بسیارنیروزا بوده وهنگام مصرف فعالیت روزانه بیمار بیشتر                                                 میشود.      این دارو شخص بیمار راکاملآ از وسوسه موادمخدر رهامیسازد           بایکبارمصرف این دارو،خودشما آنرابه بیماران دیگرتوصیه میکنید                          مشاوره تخصصی اعتیاد بصورت رایگان                                تلفن : 09355104078                              موسوی 09383155800
ورود به سیستم
فراموشی رمز عبور یادآوری