کارگر ماهر

دونفر خانم جهت قلمزنی به صورت سری کاری
  • دونفر خانم جهت قلمزنی به صورت سری کاری
  • دونفر خانم ترجیحا مجرد جهت قلمزنی محدوده بهارستان  در صورت عدم اشنایی به مدت سه هفته اموزش اولیه و بعد کسب درامد به صورت تعدادی تا بیش از دومیلیون هم میتونن کار کنن اگه سریع باشن و زود یادبگیرن
ورود به سیستم
فراموشی رمز عبور یادآوری