حسابدار

حسابدار خانم انجام امورمالی و مالیاتی
  • حسابدار خانم انجام امورمالی و مالیاتی
  • تعریف کدینگ حسابها واستقرار سیستم های مالی اشنایی با حسابداری بازرگانی تولیدی و پیمانکاری و پخش مویرگی اشنایی به تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده تهیه گزارشات ماده 169قانون مکرر تهیه اظهارنامه عملکرد تحریر دفاتر قانونی حضوردر جلسات و هیات های  رسیدگی عملکرد و ارزش افزوده  
ورود به سیستم
فراموشی رمز عبور یادآوری