آگهی های ویژه و رایگان

آموزش حرفه ای مدیریت پذیرایی ومهمانداری
  • آموزش حرفه ای مدیریت پذیرایی ومهمانداری
  • آموزش حرفه ای مدیریت پذیرایی ومهمانداری ویژه نیروهای خدمات اداری که به دو صورت تئوری و عملی برگزار می شود مخصوص شرکتها وارگانهای دولتی وخصوص می باشد که قصد ارتقای کارکنان خود وارتقای سطح مدیریت و شرکت ،ارگان ویا سازمان خود را دارند می باشد.جهت عقد قرار داد می توانید با موسسه آموزشی تشریفات هتلداری وگردشگری نوشیجان تماس حاصل فرمایید. رئوس مطالب آداب معاشرت اداری ورفتار با مهمان داری اصول وفنون پذیرایی از مهمانان ویژه رعایت بهداشت فردی وبهداشت عمومی نظافت محیط اداری و استفاده از شوینده ها
ورود
کلمه عبور را فراموش کردم. یادآوری